Nu blir det ja från Länsrätten

Länsrätten är positiv till att det byggs ett fritidshus ovanför Ygne fiskeläge. Tidigare har de varit negativa och gett avslag. Men nu blir det alltså ja till ett hus vid Ygne fiskläge.

Ärendet om fritidshuset vid Ynge fiskeläge har pågått under tre års tid.

Det handlar om en liten stuga på cirka trettio kvadratmeter med träpanel och tjärat faltak. Stugan föreslås ligga intill den plats där besökare brukar parkera sina bilar.

Kommunens byggnadsnämnd har hela tiden varit negativ eftersom man ansett att huset skulle påverka landsskapsbilden och att området är intressant ur riksynpunkt. Dessutom finns det problem med vatten- och avlopp, hävdar kommunen. Därmed avslog nämnden förhandsbeskedet för att bygga huset.

Markägaren överklagade då till länsstyrelsen som sa ja och skickade tillbaka ärendet till byggnadsnämnden för att det skulle gås igenom en gång till. Men byggnadsnämnden hävdade fortfarande att fritidshuset inte borde byggas. När ärendet återigen hamnade hos länsstyrelsen ändrade de plötsligt sin tidigare postiva inställning och sa nej med samma motivering som byggnadsnämnden.

Ägaren överklagade då till länsrätten som nu alltså ger ägaren ett positivt förhandbesked för att bygga fritidshuset. Rätten motiverar sitt beslut med att länsstyrelsen faktiskt varit positiv i första vändan och att det inte kommit några nya omständigheter som skulle leda till ett förändrat synsätt.

Den som ansöker om att bygga hus ska kunna utgå från att beslut som tagits i en instans gäller, påpekar Länsrätten i sin dom.