Oppositionen efterlyser konkreta åtgärder mot kvinnovåldet

Regeringen presenterade en handlingsplan på torsdagen för att minska mäns våld mot kvinnor. Den innehåller satsningar på utbildning och forskning, mer pengar till kvinnojourer och förebyggande arbete, men också planerade lagändringar. Men oppositionen är inte helt nöjd.

– Det är väldigt mycket gamla åtgärder, uppföljningar och utvärderingar av redan tidigare genomförda och beslutade åtgärder, men det finns en del positiva inslag i detta, säger vänsterpartiets Josefin Brink.

Ingen i oppositionen är mot mer samarbete, utbildning och kunskap när det gäller att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

25 000 kvinnor anmälde
Förra året anmälde drygt 25 000 kvinnor att de misshandlats. Det är mer än en varje halvtimma, dygnet runt, året om.

Justitieminister Beatrice Ask vill ge rättsväsendet kapacitet att bli bättre på att utreda misshandelsbrott mot kvinnor och lagföra männen som slår. Mannen ska också erbjudas vård för att sluta slå.

– Det är det man måste förstå att man inte är ett offer utan att man är en ansvarig klok människa som måste agera med huvudet och inte med nävarna, säger hon.

”Missar könsmaktsperspektivet”
Miljöpartiets Esabelle Reshdouni tycker att regeringen missar könsmaktsperspektivet.

– Det finns motsättningar där ute eftersom det handlar om hur makten ska fördelas om från män till kvinnor så att den blir lika. Det är det som är problemet och inte att vi behöver en ny handlingsplan.

– Vi har planer så det räcker och nu behöver vi verkställa det vi redan har, så att säga, säger Esabelle Reshdouni.

Mer konkretion efterlyses
Hela oppositionen välkomnar att regeringen kommer med förslag, men saknar konkretion.

– Jag hade velat ha mera konkreta saker och mera utvärdering av till exempel människohandel, om man ska förändra den lagen, och ökat tryck på att koppla ihop besöksförbud med fotboja. Allt detta känns som om har tappat, säger Thomas Bodström, socialdemokraterna.

Regeringens förslag om ökat skydd och stöd till kvinnor som utsätts för våld gäller också det så kallat hedersrelaterade våldet.

Inga siffor på hedersvåldet
Ingen har siffror på hur omfattande det våldet är, eller hur det utvecklas.

Enligt jämställdhetsminister Nyamko Sabuni överväger regeringen lagändringar som till exempel ska ge unga kvinnor möjlighet att få hjälp, utan att föräldrarna får veta något. En annan idé är att ordna hjälp på internet.

– Vi har tänkt att unga människor med olika problem ska kunna skriva in på den här hemsidan till den virtuella mottagningen och från andra sidan få svar från sakkunniga personer. Tanken är att man också ska kunna få vägledning, stöd och hjälp att så småningom träffa relevant person beroende på vad man har för problem.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se