Oppositionen efterlyser konkreta åtgärder mot kvinnovåldet

Regeringen presenterade en handlingsplan på torsdagen för att minska mäns våld mot kvinnor. Den innehåller satsningar på utbildning och forskning, mer pengar till kvinnojourer och förebyggande arbete, men också planerade lagändringar. Men oppositionen är inte helt nöjd. (Ekot)