Inget stopp för skyddsjakt på varg

Naturvårdsverket avslår Svenska Rovdjursföreningen begäran om att upphäva beslutet om skyddsjakt på varg i Värmland.

Enligt föreningen har troligen den varg som angrep hundar redan skjutits, men Naturvårdsverket tycker inte att det framkommit några nya argument mot skyddsjakten och ser inga skäl att ompröva sitt beslut.

Den 27 september fattade Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt på två vargar, en i Jangenreviret och en i Gräsmarksreviret.