Bryggerijätte köper Loka Brunn

Spendrups Bryggeri AB kommer att köpa Loka Brunns hotell och spaanläggning, bolaget äger sedan många år tillbaka varumärket Loka Vatten och hämtar sitt vatten där.

Beslutet togs idag av Stiftelsen Kungl. Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka på ett extra styrelsemöte.

Spendrups kommer att ta över anställningsansvaret för medarbetare på Loka Brunn och vill med det här köpet utveckla spaverksamheten och försöka få en större beläggning och hitta nya kundgrupper, förklarar Jens Spendrup vd för Spendrups Bryggeri.

Hotell och spaanläggningen i Loka Brunn har under de sista åren gått med förlust och det är viktigt att försöka vända på det, enligt Jens Spendrup.