Allt fler yngre blir hemlösa

De hemlösa är mer utsatta nu än tidigare säger sjuksköterskor, läkare och socionomer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Allt fler av de hemlösa är unga eller har invandrarbakgrund.

Magnus Lindberg är socionom i Malmö och arbetar i Malmös mobila team.

– De stora generella tendenserna i Malmö är att man får en större andel unga som blir bostadslösa och en större andel invandrare.

Samma tendens
Också i Göteborg ser man fler yngre hemlösa.

– Det har blivit fler yngre. Vi har sådana som är födda på 80-talet, säger May Axelsson, sjuksköterska på Göteborgs vårdcentral för hemlösa.

I Stockholm ökar också andelen hemlösa invandrare.

– Det känns som det framförallt är en ökad andel invandrare, säger Rolf Byström, läkare på Stockholms vårdcentral för hemlösa.

Den samlade bilden i Sveriges tre största städer är att hemlösheten kryper ner i åldrarna och att fler invandrare är hemlösa.

Fulla härbärgen
I Stockholm har andelen unga vuxna fördubblats på stadens natthärbärge. Förra året var det ungefär 200 personer under 25 år som någon gång sov på natthärbärge.

– Jag ser fler unga, jag möter fler unga, säger Ann-Marie Rosenthal som själv hemlös i Stockholm. Har man inte bostad går det snabbt utför säger hon.

– Man måste ha någonstans där man kan ladda, där man kan sova, där man kan göra det som är nödvändigt för sin hälsa och hygien och för sin själ. Har man inte det finns inte förutsättningar för något annat, säger Ann-Marie Rosenthal.

I Malmö är det numera nästan alltid fullt på natthärbärgena berättar socionomen Magnus Lindberg.

– Det vi kan se är att det för två år sedan, när den här verksamheten drog igång, då fanns det nästan alltid lediga platser. Nu är det nästan alltid fullt.

Psykiska problem
De hemlösa har också tyngre problem nu än tidigare. Även om det inte finns statistik upplever man i Malmö, Stockholm och Göteborg att de hemlösa oftare har allvarliga psykiska problem.

– Jag jobbar inte primärt med just den delen, men jag ser hur viktigt det är. Jag har en lättare uppgift. Jag lägger kanske om ett sår eller skriver ut ett recept eller hjälper till med en konkret åkomma. Men den svåra delen är just psykiatrin, den psykiska sjukdom som finns i bakgrunden och beroendesjukdomen, eller som det är bland de flesta av mina patienter invävt både ock, säger läkaren Rolf Byström.

”Kylan fruktansvärd”
Ann-Marie Rosenthal hoppas att hon slipper bo på härbärge den här vintern.

– Att komma in i värmen för att gå ut i kylan är fruktansvärt under den här årstiden. Det är alltid fruktansvärt, men värst nu. Man får gå in och känna på vad det är man inte har och det är man så medveten om ändå, säger Ann-Marie Rosenthal.

Johanna Sjövall
johanna.sjovall@sr.se