Fler och fler byter elbolag

Allt fler konsumenter byter elleverantör. Nu är det inte bara företag och villakunder som försöker få ned sina elräkningar på det här sättet. Också lägenhetskunder är mer intresserade av att byta, enligt branschorganisationen Svensk Energi.

– Tidigare har vi sett att de som har varit snabbast ute med att byta är de som gör av med mycket el, till exempel sådana som har haft eluppvärmda hus eller använder el i värmepumpar för uppvärmningen och där det gör mycket pengar. Där man då har större anledning att se över det här, Bo Källstrand, vd på branschorganisationen Svensk Energi.

– Det vi ser nu i ökad omfattning är också att även lägenhetskunder där det kanske rör sig om mindre summor börjar intressera sig för det här, säger Bo Källstrand.

Elkunder mindre trogna
Elkunderna brukar ibland jämföras med bankkunderna, trogna och trögrörliga. Men den bilden stämmer inte riktigt längre.

I 16 månader i rad har nu rörligheten på elmarknaden ökat, jämfört med samma månad året före och i dag handlar det inte bara om villakunderna.

I september bytte ungefär 35 000 kunder leverantör, visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Det är fler än i september förra året och betydligt fler om man jämför med september för två år sedan.

Byter leverantör eller avtal
Men det handlar inte bara om byten mellan olika elleverantörer utan också att många vill byta avtalsform. På senare tid har många satsat på rörligt pris, som är knutet till priset på elbörsen, säger Bo Källstrand.

– Det här ökar ju fortfarande och den andra typen av kontrakt, som vi har sett en ökning på senare tid är framför allt riktigt långa avtal, alltså på tre år som har ökat en del.

Så riktigt korta eller riktigt långa avtal?

- Just det. Det är väl helt enkelt så att det speglar att vissa kunder tycker att man vill ha det här rörligt och har möjlighet att få billigare el under vissa perioder och är beredd att ta risken, medan andra vill ha den säkerhet som ett långt avtal ger, säger Bo Källstrand.

Sören Granath
soren.granath@sr.se