Ljungby näst bäst vid hjärtstopp utanför sjukhus

Ljungby ambulansdistrikt är näst bäst i landet på att vårda de som drabbats av hjärtstopp. Det visar Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus som listar de distrikt med högst överlevnad.

På Ljungby lasarett är det nästan 13 procent av de patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhuset som är vid liv efter en månad. Det gör att Ljungby ambulansdistrikt hamnar på andra plats i det nationella registret för hjärtstopp utanför sjukhus.
Högst upp på listan finns Bollnäs där 18,5 procent av patienterna överlever.
På vilken ort man bor eller befinner sig när man drabbas av ett hjärtstopp kan vara avgörande om man överlever.

Det är också samarbetet i vårdkedjan, från arbetet ute på fältet till hur man arbetar på sjukhuset som är nyckeln när det gäller patienter med hjärtstopp, enligt Sven-Erik Sjögren, avdelningschef för ambulansen i Ljungby.