Brist på psykläkare i länet

Exempelvis är 7,5 av tio läkartjänster obesatta på vuxenpsykiatriska kliniken på länssjukhuset i Sundsvall-Härnösand i ett upptagningsområde på cirka 200 000 personer.
Det visar tidningen Fokus kartläggning av 55 psykiatriska verksamheter i landet, 20 av mottagningarna i landet drivs med halv personalstyrka.