Koll på el stimulerar spar

Om de boende blir mer delaktiga i hur mycket el de använder kan kostnaderna sänkas.

Det visar ett försök i Växjö där hyresgästerna har fått en dosa inkopplad som visar hur mycket vatten och el som går åt och vad det kostar.

Ett hundratal hyresgäster har lyckats sänka sin elförbrukning med en tredjedel sen de fick dosan för ett år sen.

Försöket görs av ett bostadsbolag och det kommunala energibolaget.

Bostadsbolaget ska nu installera liknande dosor i alla sina nya lägenheter.