Hållbar turism kräver balans

SIMRISHAMN. Turismen i Skåne växer snabbt. Det kommer att hålla i sig, spår branschmyndigheten Nutek. Men Nutek pekar också på att framtidens utmaning ligger i att skapa hållbar turism.

Förra året omsatte turismen 671 miljoner i Simrishamns kommun och utan de intäkterna skulle många företag inte överleva.

Många vill också exploatera mark i kommunen för stugbyar och andra turistprojekt.

- Det skapar en svår balansgång mellan miljö och utveckling, säger Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef i Simrishamn.