Örnsköldsvik bäst på höftledsoperationer

Sjukhuset i Örnsköldsvik är bäst i landet på höftledsoperationer.
98 procent av operationerna klarar tio års gränsen enligt en rapport som Sahlgrenska sjukhuset sammanställt.
Sjukhuset i Sollefteå når 94 procent medan sjukhuset i Sundsvall visar närmare 93 procent i den här statistiken.