Produkt Gotland till Cornwall

En grupp på 42 personer från föreningen Produkt Gotland åker inom kort till Cornwall i sydvästra England för att studera hållbar utveckling och nytänkande.

Föreningen ska studera det uppmärksammande Eden-projektet, för att få inspiration till fortsatt arbete.

Edenprojektet består av stora växthuskupoler med växter från hela världen, uppbyggt i en grusgrop i en glesbygd, fem timmars resa från London.