Södervägs brädgård till miljödomstolen

Det blir nu miljödomstolen som får avgöra om och i så fall hur mycket träimpregneringsföretaget Södervägs Brädgård i Vall ska betala för saneringen av området.

Kommunen beslutade att företaget skulle betala elva miljoner kronor för saneringen, men länsstyrelsen halverade beloppet till 5,5 miljoner.

Företrädare för bolaget överklagar nu även det beslutet och vill att bolaget i stället ska få ersättning för sina kostnader i ärendet, eller att beloppet minskas ytterligare.

De ifrågasätter hur myndigheterna kommit fram till en saneringskostande på över elva miljoner och hänvisar också till att verksamheten varit väl känd för myndigheterna när den pågick, att bolaget i dag är skuldtyngt och inte har några tillgångar som motsvarar saneringskraven.