Kritik mot barnpsyk

Socialstyrelsen i Örebro riktar kritik mot Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP. Fyra syskon har under lång tid besökt flera olika enheter inom barnpsykiatrin och socialstyrelsen konstaterar att arbetet med barnen varit splittrat.

Det är viktigt att ha ett familjeperspektiv när man utreder familjer, menar socialstyrelsen, som också tycker att samarbetet med socialtjänsten brustit.

På BUP håller man med om kritiken. Det är de själva som gjort anmälan enligt Lex Maria.

Socialstyrelsen förutsätter nu att rutinerna har ändrats och avslutar ärendet utan vidare åtgärder.