Gotländsk tandvård skriver ut mest antibiotika

Tandvården på Gotland skriver ut mest antibiotika i hela tandvårdssverige sett till antalet invånare. Jämför man med de västerbottniska tandläkarna så skriver tandläkarna på Gotland ut antibiotika tre gånger så ofta.

- Tandläkarna skriver nog ut lite väl mycket pencillin eftersom man vill gardera sig, säger Monika Palmö, tandvårdschef på Gotland.

Att det ser värst ut just på Gotland tror Palmö beror på att det är få som bor här och få tandläkare, vilket gör att om en eller ett par tandläkare är frikostiga så märks det tydligt i statisitiken.

Bakterier blir resistenta
Faran med att skriva ut för mycket antibiotika är att bakterierna blir resistenta och börjar tåla fler typer av antibiotika.

Därför blir det ett övervägande för tandläkaren när han ska skriva ut till exempel pencillin.

Tanken med de nya nationella riktlinjerna är att man som tandläkare aldrig ska behöva tveka om man ska skriva ut antibiotika eller inte. Liknande råd har redan getts till tandläkare på Gotland.

Brister i kollen på riktlinjerna
Monika Palmö bläddrar i en röd bok som det står Läkemedel inom tandvården på.

- Det är som en bibel, här står i vilka fall man ska skriva ut antibiotika, säger hon.

Hur bra koll har tandläkarna på sin bibel?

- Det brister i den biten tror jag.

På tandläkarmässan som hölls i Göteborg efterlyste övertandläkare Johan Blomgren på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att det skulle tas fram nationella riktlinjer för antibiotikaförskrivning riktade speciellt till tandläkare. Det arbetet är nu i gång.

Tror på minskning
Tandvården stå för åtta procent av den totala antibiotikaförskrivningen i landet.

Men med de nya nationella riktlinjerna så tror Monika Palmö att det kommer minska, både på Gotland och i Sverige.

Reporter jonas.franzen@sr.se