Färre får färdtjänst

Antalet personer som får färdtjänst minskar på Gotland, trots att kraven inte har blivit hårdare.

Kommunens ansvarige för färdtjänst, Göran Lohrén, tror att det kan bero på att kollektivtrafiken har blivit mer anpassad till funktionshindrade med handikappanpassade bussar och plus-trafik.

Idag har 2088 personer rätt till färdtjänst på Gotland och tillsammans åker de drygt 40 000 enkelresor på ett år.