Beslut om hotade skolor i Uppsala dröjer

Besluten om vilka skolor i Uppsala som ska läggas ner kommer troligen att skjutas fram. Enligt planen skulle barn- och ungdomsnämnden ha fattat beslut 6 december, men utredningen drar ut på tiden.

Troligen kommer inte beslutet förrän veckan före jul. Bland de hotade skolorna finns bland annat Valsätraskolan, Heidenstamskolan och Sverkerskolan.