Stickspår till IKEA på förslag

Och i samband med att IKEA etablerar sig på Torpområdet föreslår det förra kommunalrådet Ewy Gahnström i Solidariskt Uddevalla ien motion att kommunen utreder om det kan byggas ett stickspår från Bohusbanan till köpcentret.

Förutom att transportera kunder till och från IKEA och dom andra affärer kunde det i framtiden bli allt viktigare att också frakta gods dit tror Ewy Gahnström.