Vänersborgs bygdeskolor blir kvar

Bygdeskolorna i Skerrud, Rösebo och Sundals-Ryr i Vänerborgs kommun kommer att bli kvar. Det föreslår Barn och ungdomsförvaltningen.

Men skolorna kan i fortsättningen inte räkna med att få några extraanslag och det blir ingen förskola för de mindre barnen. De ska istället tas om hand av dagbarnvårdare men i kommunala lokaler skriver TTELA.