Bostadsområden ska tävla om att spara energi i Växjö

Martin Magnusson på VEAB berättar att man just nu sitter och planerar ett projekt där man ska engagera hela Växjös befolkning att spara mer energi. Det bland annat genom tävlingar mellan grannar och bostadsområden.

För ett år sedan satte VEAB i gång med ett projekt på ett begränsat område på Teleborg i Växjö.
Ett antal boende hos Hyresbostäder fick möjlighet att få en mätare installerad i lägenheten för att på sätt se hur mycket energi de gjorde av med och vad det kostade. De erbjöds också rådgivning för att minska förbrukningen.

Resultatet har blivit över förväntan. Målet var att minska energiförbrukningen med 10 procent - redan nu har minskningen gått ner med över 30 procent för elförbrukningen och över 40 procent för varmvattnet.

Men nu tar man det ett steg längre. VEAB planerar nu att engagera samtliga sina kunder i Växjö - och då handlar det inte bara om mätare och information, utan också om exempelvis tävlingar mellan grannar eller mellan olika bostadsområden.