Tvingades avbryta möte av säkerhetsskäl

Studentkårens möte på Blekinge Tekniska Högskola fick ett hastigt slut under torsdagskvällen.

Enligt ordförande Martin Bagge var intresset oväntat stort och de 102 mötesdeltagarna kunde inte vistas i möteslokalen som bara fick ta emot 90 personer. 

Första och enda punkten på dagordningen blev att avbryta mötet och kalla till ett nytt om tre veckor, då i en större lokal.

En av frågorna som skulle behandlas var om man skulle avbryta sitt stöd till ett huvudcampus i Karlskrona.