Föräldrar kräver gångtunnel

Nu kräver föräldrar i Fristad en gångtunnel under järnvägen för att öka skolbarnens säkerhet.

Fristad är ett delat samhälle och varje gång barnen ska över järnvägen till andra sidan måste vi följa dem. Det säger Maria Alkstrand och Monica Sandbecker.

Dom har nu fått Fristad kommundel att återuppta försöken att lösa trafikproblemen vid Gula Skolan:

Som Radio Sjuhärad berättade i förra veckan så håller kommundelskontoret nu på att kalla samman SJ, Banverket och Vägverket till ett möte för att komma överens om vad som ska göras åt riskerna vid framför allt järnvägskorsningarna.

Maria Alkstrand och Monica Sandbecker vill ha en tunnel under järnvägen och vägen och politikerna tände på deras brev och uppvaktning, liksom många andra fristadbor.