Patienter får snabbare hjälp av kommunen

Länets kommuner har blivit snabbare på att ta hand om de patienter på sjukhusen som anses medicinskt färdigbehandlade. Men det gör att landstingets inkomster för de här patienterna minskar kraftigt. I Eskilstuna har kommunen fördubblat bemanningen, från en till två, för att snabbt kunna planera för hur den på sjukhuset färdigbehandlade patienten ska tas om hand av kommunens personal.

– Vi är där för at patienten i fråga ansöker om insatser från kommunen när de ska lämna sjukhuset, säger Susanne Holmén, en av de kommunala vårdplanerarna på Mälarsjukhuset. Vi gör en bedömning och beviljar det de har behov av.

Med 90 planeringar i månaden och genom satsningen att finnas på sjukhuset kan vådplaneringen genomföras mycket snabbt. Det kan göras redan dagen efter kallelsen och på det förkortas patientens liggetid på sjukhuset med minst två dagar.

Två dagar kortare liggetid på 90 vårdplaneringar sparar in 540 000 per månad för Eskilstuna kommun i ersättning till landstinget för färdigbehandlade patienter, räknat på att varje vårddygn kostar 3 000 kronor. Lika mycket blir det i utebliven inkomst för landstinget förstås.

Förra året var det bara en vårdplanerare på Mälarsjukhuset, men sen februari i år finns det två.

Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnds budgetunderskott har nu ökat till 79 miljoner kronor.