Landstinget kommenterar rehabkritik

Landstinget måste bli bättre på att förklara vad rehabilitering innebär. Det apropå kritiken från handikappförbunden i Halland, där bland annat 60 procent av de neurologiskt sjuka säger att de får för lite eller ingen rehabilitering.

Lena Johansson chef för rehabkliniken på sjukhuset i Halmstad.

– Ja det är ju illa tycker jag att man upplever det och där tror jag att det kanske att det kan finnas en otydlighet i överlämnandet till nästa vårdnivå och att vi har olika förväntingar på vad är rehabilitering egentligen, säger Lena Johansson.

När det sen gäller hur länssjukvårdens specialiserade rehab fungerar så är den bra, tycker Lena Johansson. Där får de svårast sjuka patienterna en igångsättning, för att sedan gå vidare till närsjukvården eller kommunens rehabilitering.

Även kommunerna får kritik av De handikappades riksförbund DHR, som menar att kommunerna inte ger ordentlig medicinsk rehabilitering, men det stämmer inte säger Maria Claes, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Halmstad kommun.

– Att det avbryts om vi har ansvaret och det fortfarande finns en rehabiliteringspotential det vill jag inte riktigt hålla med om. Vi har anställt både sjukgymnaster och arbetsterapeuter i vår organisation. Bara för tio år sedan hade vi en sjukgymnast i kommunen och nu har vi i princip tiodubblat den professionen, säger Maria Claes.

I fall där människor inte kan bli bättre, förekommer ändå habilitering, vård för att behålla kroppsliga funktioner säger Maria Claes. Och även där handlar det om att träna mycket själv, men egenträningen har inte helt ersatt sjukgymnastik.

– Inte helt nej, säger Maria Claes.