Kosovo mot självständighet efter val

På lördag går Kosovo till val, ett val som helt överskuggas av frågan om och när Kosovo utropar sin självständighet. Det kan ske redan några veckor efter valet, oavsett valutgång.

Orsaken ligger lite drygt åtta år tillbaks i tiden. Det var försommar 1999, Serbien hade kapitulerat, Nato ryckte in i Kosovo och för Laura Hasani var skräckens tid över.

– Tack för att ni räddat oss. Det här är ett mirakel. Vi är räddade, sa hon då.

Jag möter henne igen åtta år senare. Hon säger att hon känner tacksamhet för att ha överlevt. Tusentals gjorde det inte och hundratusentals hade drivits på flykt.

Varsamma framsteg ger hopp om frihet
Satt under FN:s förmyndarskap har Kosovo sedan dess varit ett hem för ett av det internationella samfundets mest ambitiösa nationsbygganden.

Mycket av Lauras och andra kosovaners förhoppningar har infriats. En del har det inte och en fråga, viktigare än alla andra, hänger kvar olöst, nämligen Kosovos nationella status och frågan om självständighet.

– Det här är väldigt viktigt och vad alla i Kosovo strävar mot, säger Laura Hasani.

Detta förenar alla Kosovos partier inför valet på lördag. Självständighet ska utropas.

Hinder på vägen mot självständighet
Det internationella samfundet har kört fast i alla förhandlingar.

Serbien, som Kosovo fortfarande formellt tillhör, säger nej och Ryssland har sitt veto i FN.

Det som återstår är en sista avrapportering till FN:s generalsekreterare den 10 december. Sedan utropas självständigheten, säger den gamle gerillaledaren Hashim Thaci, som sannolikt blir Kosovos näste premiärminister.

– Direkt efter den tionde december kommer vi att förklara landet självständigt.

USA har ett gammalt löfte att erkänna ett självständigt Kosovo och EU är som vanligt splittrat. Men detta är balkankrigens och det Jugoslaviska sönderfallets slutkapitel och epilogen är ännu oskriven.

Bengt Therner, Pristina
bengt.therner@sr.se