Sopföretag i Stockholm polisanmäls

Det Stockholmsbaserade sophanteringsföretaget Liselotte Lööf AB har använt falska fakturor, hävdar Skatteverket. Nu krävs bolaget på närmare 6,2 miljoner kronor skriver Dagens Industri på nätet.

Sopföretaget Liselotte Lööf AB förnekar på sin hemsida alla anklagelser, de skriver att de i revisionen 2006 upptäckt att man anlitat fyra underentreprenörer i samband med snöröjningsarbeten som drivit en oseriös verksamhet. Trots det har skatteverket upptaxerat företaget.

Företaget kommer att polisanmälas av Skatteverket.