Ändring efter kritik mot ordningsomdömen

Det kommer med största sannolikhet inte att införas betygsliknande ordningsomdömen i Uppsalas skolor. Detta efter både intern kritik från tjänstemän i kommunen och motstånd från lärare och föräldrar.

En som varit kritisk till betygsliknande ordningsomdömen  sedan länge är grundskolechefen Per Pettersson.

- Jag tycker att det skulle bli bekymmersamt för skolan. Som jag ser det så tillför inte det här någonting, däremot ser jag det som otroligt viktigt att det är lugnt och tryggt i skolan och att vi har en bra arbetsmiljö. Men just det där sättet är jag tveksam till, säger Per Pettersson.

I början av året kunde Upplandsnytt berätta om hur allianspartierna i Uppsala kommit överens om att skolelever skulle få skriftliga omdömen om hur de beter sig. Omdömet skulle bifogas betygen, var det tänkt, och i första hand gällde det högstadie- och gymnasielever.

Nu börjar politikerna närma sig själva beslutet om hur systemet med ordningsomdömen ska fungera. Det är två nämnder, barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som ska ta beslut i frågan inom kort. Som förslaget ser ut nu så har politikerna två alternativ att välja mellan.

Det första är att skolorna utifrån en mall med åtta punkter om hur man sköter sig i skolan tar fram ett skriftligt omdöme som sedan erbjuds till föräldrarna. Det är det här förslaget som grundskolechefen Per Pettersson är kritisk till eftersom det är för betygslikt, tycker han.

Det andra är att föräldrarna erbjuds att få ut skriftlig information om hur eleven sköter sig. Här utgår man från skolans ordningsregler och informationen ska erbjudas mer rutinmässigt än idag.

Tjänstemännen förordar det senare alternativet och enligt folkpartisten Karolina Hilding så kommer även politikerna i de två nämnderna att gå på den linjen, även om de helst hade röstat igenom alternativet med den åttapunktliga mallen.

- Om vi kallar det för mallen, den var politikerna beredda att ta. Men då kom det synpunkter på att man ville ha större inflytande över utformningen av dokumentet. Fine, vi köper det. Ni får utforma det, men det ska vara utefter de här intentionerna, förklarar Karolina Hilding diskussionen med kommunens tjänstemän.

Men möjligheten att som förälder få ut skriftlig information om hur ens barn sköter sig rent ordningmässigt finns redan i dag, så vad blir egentligen skillnaden?

- Att man mer regelmässigt får det på pränt, inte bara muntligen, säger Karolina Hilding, folkpartist i Uppsala kommun.

 

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se