Högskolan ska finnas på bara en ort

Högskolan Dalarna lämnar antingen Falun eller Borlänge. Dålig ekonomi och för få studenter gör att undervisningen måste samlas på ett och samma ställe.
Nu inleds en utredning för att se vilken av orterna som får ha kvar sin undervisning. Den 25 januari ska utredningen vara klar.