Krav om bättre villkor för sjöfarten

Vänerregionens Näringslivsråd vill ha Vänersjöfarten klassad som inre vattenväg och därmed få del av EU:s stödprogram, dessutom ha enklare lotsbestämmelser på sjön.

Det framkom när näringslivsrådet träffade riksdagens trafikutskott för att diskutera villkoren för Vänersjöfarten. En enkätundersökning nyligen bland företagen i Vänerregionen visar att en fjärdedel skulle vilja transportera mer på sjön.