Ungdomshem till regeringen

Nu blir det planerade ungdomshemmet på Sunneberg i Kristinehamn en fråga för regeringen.

Det var i början av november som länsstyrelsen beslöt att detaljplanen för området måste göras om på grund av att två av alla de som överklagat fick rätt i att kommunen begått ett formellt fel när fullmäktige fattade beslutet. 186 av de 340 Kristinehamnsbor som protesterat var enligt länsstyrelsen inte så kallade sakägare, och det bland annat överklagas nu till regeringen.