Besvikelse över dom

Anledningen till att Övertorneå och Haparanda kommuner förlorade i Marknadsdomstolen i tvisten med Ekfors kraft, beror på att rätten ansåg att eftersom det bara finns en köpare så finns det heller ingen konkurrens. Den bedömningen gör Michael Lettius som företrätt kommunerna.

Michael Lettius är mycket besviken över torsdagens dom i Marknadsdomstolen.

- Jag är djupt bedrövad, det är ett väldigt otillfredsställande resultat. Jag förstår hur de resonerar, konkurrenslagen ska skydda konkurrensen i sin helhet. Och resonerar man så att det i det här fallet bara finns en köpare så finns det ingen konkurrens.

Nu finns inte så mycket mer att göra eftersom domen inte går att överklaga. Men det kommunen kan göra är att bygga ett eget gatubelysningsnät, det kan inte Ekfors Kraft hindra. Det finns lagliga medel att gå till om Ekfors Kraft vägrar ansluta kommunerna till det koncessionspliktiga nätet.