Magbesvär var cancer

En läkare vid en hälsocentral i länet varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Orsaken är att läkaren inte undersökt och remitterat en patient med magbesvär.

Patienten fick senare besked att han drabbats av tjocktarmscancer.