Danskonsulent hämtas i London

Länets satsning på dans tar nu fart på allvar. På torssdagen blev det klart att danskonsulenten Tanja Mangalanayagam kommer leda arbetet i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län.

Tanja Mangalanayagam är i dag bosatt i London men kommer att flytta till Sverige och påbörja arbetet den 1 februari. Hon har en lång och gedigen bakgrund inom dansen.

Hennes uppdrag blir nu bland annat att locka professionella dansföreställningar till regionen, inspirera skolor att använda dansen som pedagogiskt hjälpmedel, bygga nätverk och ordna kurser.

Till att börja med kommer konsulenttjänsten att finnas under två år. Det statliga bidraget är tidsbegränsat. Drygt en miljon kronor kostar projektet totalt.