Värmlandsskolorna i övervakningstoppen

Frånsett de tre storstadslänen har skolorna i Värmland flest övervakningskameror i hela landet.

23 värmländska skolor har tillstånd för övervakningskameror utomhus, grannlänen Örebro och Dalarna har fem respektive en skola med sådan övervakning. Dagens Nyheter som kartlagt konstaterar att övervakningskamerorna på skolorna ökat lavinartat de senaste två åren. Idag har runt 330 skolor och förskolor tillstånd, före 1997 var Tensta Gymnasium i Stockholm ensamt i hela landet med kamera för att komma åt bl a skadegörelse.