Kostnader för Östersjöns räddningsplan oroar LRF

Bra ambitioner, men stor risk att inte alla länder klarar av att leva upp till målen. Det är Lantbrukarnas Riksförbunds, LRF:s, kommentar till miljöministrarnas räddningsplan för Östersjön som presenterades på torsdagen.

LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson tycker att det är bra att planen slår fast hur stor minskningen av näringsämnen måset vara för att klara ekosystemen i Östersjön.

Men han är orolig för att det inte har gjorts någon beräkning av kostnaderna.

EU:s nitratdirektiv måste följas av alla EU-länder, och det krävs en rejäl forskningsinsats för att klara ut vilken roll fosforn har i övergödningen, säger LRF-ordföranden i ett pressmeddelande.