Östersundsinfo blir riksinfo

Östersunds informationsmaterial om Sverige till invandrare ska spridas över landet. Materialet har uppskattats av användarna och nu sprids det via nätet så att andra kan dra nytta av det.

Integrationsmaterialet består av bildspel och korta texter om hur Sverige fungerar.