Effektiviseringar på akuten

Patientmottagningen på Mälarsjukshuet i Eskilstuna ska effektiviseras. Åtta nya sjuksköterskor ska anställas för att få ner väntetiderna för de patienter som inte ha livshotande besvär. Effektiviseringen är planerad för alla länets akutmottagningar, men genomförs endast på Mälarsjukhuset.

Utbyggnaden skjuts upp tills halvårskiftet nästa år på de andra mottagningarna för att spara pengar.  

Det som ska införas kallas för Triage och det innebär att man delar in patienterna på akutmottagningen i fler och tydligare prioriteringsgrupper än idag.

Dagen indelning är för grov, vilket innebär att dom patienter som inte är livshotande sjuka kan få vänta onödigt länge. Rekryteringen av åtta sjuksköterskor har påbörjats i Eskilstuna för att Triage ska vara infört efter årsskiftet.

Resten av akutmottagningarna får vänta till efter halvårsskiftet 2008.