En utmaning att skapa hållbar turism

Turismen i Skåne växer snabbt. Det kommer att hålla i sig, spår branschmyndigheten Nutek. Men Nutek pekar också på att framtidens utmaning ligger i att skapa hållbar turism.

– Den servicenivå som turismen skapar för att vi som är fast boende ska ha ett serviceutbud hela året har otroligt stor betydelse, säger Margaretha Hemne, turistchef i Simrishamn.

Förra året omsatte turismen 671 miljoner i Simrishamns kommun och utan de intäkterna skulle många företag inte överleva. Många vill också exploatera mark i kommunen för stugbyar och andra turistprojekt.

– Det skapar en svår balansgång mellan miljö och utveckling, säger Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef i Simrishamn.