DO vill engagera sig i Dalarna

Katri Linna, ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, vill engagera sig i Dalarna och stötta dem som kämpar mot diskriminering i länet. Det säger hon efter SR Dalarnas granskning av diskrimineringen i Dalarna. Granskningen har visat att trots att många tror att diskriminering är vanlig så är det få som anmäler fall till någa av statens ombudsmän.

SR Dalarna har granskat vad som hänt med alla anmälningar om diskriminering som gjorts i Dalarna under de senaste fem åren. Bara 69 anmälningar har gjorts. Av dem har endast 15 lett till någon form av förlikning eller lösning.

Men många upplever att diskriminering är mer vanligt än så. Flera anmälningar har varit på väg till domstol men i sista stund eller under pågående förhandling har parterna nått en förlikning.

DO Katri Linna tror att det behövs fler som engagerar sig i Dalarna får sådana här frågor.

– Det saknas aktivister i Dalarna. Kanske måste vi engagera oss mer och stötta de aktivister som finns, för att få fram ett bättre lokalt arbete mot diskriminering, säger hon.