Miljoner till forskning om fågelinfluensa

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala får nu 2,5 miljoner kronor för att studera fågelinfluensa. Pengarna kommer från forskningsrådet Formas.

Projektet ska närmare studera hur viruset beter sig i infekterade fåglar, för att på det sättet sen bättre kunna bedöma infektionsrisken för människor och djur.