Föräldrar vill ha kvar åk 6 i Skultorp

Nästan 400 Skultorpsbor har skrivit medborgarförslag till politkerna i Skövde kommun. Och alla förslag handlar om samma sak - att elever i årskurs sex bör få gå kvar i skolan i Skultorp och inte som nu flyttas till en skola i Skövde.

Skultorpsföräldrarna har inget emot skolorna inne i Skövde, men vill att sjätteklassarna ska få möjlighet att vara barn lite längre, säger Ingrid Almgren, som tagit initiativet till medborgarförslagen:

- Det som händer är att barnen slutar att leka. Vi skjuter in dem i tonårstiden alldeles för tidigt.

Påverkar inlärning
Föräldrarna är tror också att det tidiga miljöombytet påverkar barnens inlärningsprocess negativt.

- Man kan inte lämna ett jobb på fredagen, och sedan börja ett nytt jobb på måndagen och förväntas vara lika effektiv, sägert Ingrid Almgren.

Skultorp expanderar
Ingrid Almgren tror att politikerna kommer att lyssna, inte minst eftersom det finns planer på mer än 100 nya bostader i Skultorp.
På måndag ska medborgarförslagen lämnas till politikerna i Skövde kommun.