Naturmorgon nästa lördag: Svensk regnskog och afrikansk våtmark

Lördagen den 24 november finns fältreportern Linda AP Larsson i regnskogen Universeum i Göteborg. Där kommer hon lära känna Goeldisapan.  Vår värd där är Jan Westin.

Vi får ett reportage från en våtmark i Nigeria där ornitologen Ulf Ottosson studerar fågelfaunan. Apropå fåglar:  kanske börjar det bli för många gäss i Sverige? Det är numera inte bara bönderna som får sina skördar saboterade som anser det. Även ornitologer ser problem med de konkurrensstarka gässen. Anders Börjeson har gjort ett reportaget om träörnar (!) som skall skrämma gässen.

Och så ska vi berätta om törskatesvampen. En svamp som ger många skogsägare rysningar. Och problemet med svampen ökar i norra Sverige när den nu även angriper ungskog. Torbjörn Bergström har gjort reportaget.