Upprörda känslor efter felaktiga uppgifter

Personalen på Dalsjöfors Kontrollslakteri var upprörda efter felaktiga uppgifter i medier att de fått ett vitesföreläggande på sig från livsmedelsverket där anledningen till vitet skulle vara gödsel på slaktade på får.

- Det skakar om personalen och personalen blir orolig. Vi anser att vi är riktigt duktiga på att slakta rent, säger Fredrik Andersson som är expeditionschef på Dalsjöfors kontrollslakteri.


Bakgrunden var uppgifter i SVT:s rapport om att bland andra slakteriet i Dalsjöfors hade fått eller skulle få ett vitesföreläggande på sig, eftersom det upptäckts flera fall av gödsel på slaktade djurkroppar.

Men i måndags berättade veterinärinspektör Lennart Nilsson i Radio Sjuhärad att slakteriet inte hade ett vitesföreläggande på sig.

Det handlar om fårslakt och där är det svårare att få bort gödsel från djurkropparna. Och just när det gäller får och lamm har det förekommit att livsmedelsverkets personal upptäckt att det funnits gödsel kvar.
Reporter:
robert.lindberg@sr.se

Fakta:

  • Livsmedelsverkets rapporterade avvikelser när det gäller gödsel på slaktade djurkroppar under 2007 på Dalsjöfors kontrollslakteri.
  • Slaktade svin: 95 333 stycken, 1 rapporterad avvikelse.
  • Slaktade får och lamm: 1708 stycken, 10 rapporterade avvikelser.
  • Slaktade nötkreatur: 18500, 3 rapporterade avvikelser.