Fågelinfluensan i naturen studeras

Nu ska den naturliga fågelinfluensan studeras närmare. Fram tills nu så har forskning bara gjorts på fåglar som smittats i laboratorier men nu ska man titta närmare på beteendet hos naturligt infekterade fåglar.

I dag bestämdes att Forskningsrådet Formas får 2,5 miljoner kronor från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för att studera fågelinfluensan.