Eon skyller på Örebro kommun

Det är framförallt asfalteringen som har dragit ut på tiden i bostadsområdet Nya Hjärsta i Örebro, där Eon drar in fjärrvärme. Det säger regionchef Per Alm på Eon. Han beklagar det som hänt, men skyller på Örebro kommun.

De boende har i ett helt års tid fått leva med uppgrävda gator och tillfälliga broar in till husen, medan arbetet har pågått.

Per Alm på Eon säger att det var kommunens uppgift att asfaltera, och att de blivit försenade eftersom det byggs mycket i Örebro just nu.

Det är ett svar som Åke Lindqvist inte är nöjd med. Han är sekreterare i Hjärsta Villaägareförening, och en av dem som drabbats. Han har varit med och skrivit ett brev till Eon eftersom många medlemmar klagat på det utdragna arbetet med fjärrvärmen. han tycker att det är Eon som är ansvariga för att arbetet fullföljs.

Någon ersättning till de boende för att det har tagit så lång tid att återställa gatorna är inte aktuellt, säger regionchef Per Alm på Eon.