Minister tror på fortsatt köttätande

Jordbruksminister Eskil Erlandsson anser inte att vi ska behöva äta mindre kött, som en följd av köttindustrins klimatpåverkan.

Forskning visar att uppfödningen av köttdjur står för nära en femtedel av alla utsläpp av växthusgaser, och igår beslutade EU-parlamentet om en resolution, där ett mål är att hitta ramar för en mer miljövänlig köttproduktion.

Forskning är svaret
Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson säger att forskning är det som ska lösa problemet.

– Sverige satsar mycket pengar på forskning kring hur man ska utfordra djur så att man minimerar utsläppen från uppfödningen, säger Erlandsson.

Erlandsson hoppas alltså att nya sätt att utfodra, i första hand kor, ska kunna minska utsläppen av växthusgasen metan.

Stora utsläpp
Det är i och med att korna äter som de rapar, och det anses allvarligt eftersom metan som då kommer ut är en mycket kraftfull växthusgas. 

Forskning visar att köttindustrin och boskapsuppfödning tillsammans svarar för 18% av de globala växthusgasutsläppen. Och inför det kommande klimatmötet på Bali så understryker EU-parlamenet behovet av att en internationell klimatöverenskommelse inkluderar ett ramverk för uthållig köttproduktion.

Som en reaktion på EU-parlamentets resolution så skickade LRF, Lantbrukarna Riksförbund, igår ut ett pressmeddelande där ordförande Lars-Göran Pettersson vänder sig mot att EU-parlamentet vill minska köttkonsumtionen.

Lägger sig inte i vad folk äter
LRF uppmanar istället folk att äta mer kött, det vill säga mer svensktproducerat nötkött eftersom LRF anser att svenskproducerat innebär mindre klimatpåverkan än import.

Men jordbruksminister Eskil Erlandsson vill inte lägga sig i vad folk äter.

– Många människor har ju måltiden som en samlingspunkt och finner njutning i den, och då är det inte upp till mig som minister att bestämma vad de ska äta, säger Eskil Erlandsson.