Örebroprofessor kritisk till lång köttförvaring

Snart kan kött hållas färskt i mer än fem månader, genom nya sorters syrefria förpackningar som ska underlätta vid långväga transporter. Den svenska detaljhandeln har höga förväntningar på den nya tekniken, men Marie-Louise Danielsson Tham, som är professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet är skeptisk till utvecklingen.

Det är ett franskt företag som utvecklat den nya tekniken som går ut på att köttet först steriliseras och att syret helt tas bort ur förpackningen. Det är något som öppnar möjligheterna för långväga transporter utan att köttet behöver frysas. Det rimmar illa med dagens miljömedvetna tänkande om att maten ska vara närproducerad, tycker professor Marie-Louise Danielsson vid Örebro Universitet.

Dessutom tror hon att näringsämnena försvinner, och att det är bättre att äta ett näringspiller än kött som förvarats i fem månader.