Forskningspengar rullar in

Umeå universitet får cirka 79 miljoner kronor till forskning.
Av dessa går nära 62 miljoner går till forskning inom teknik och naturvetenskap och delas ut av Vetenskapsrådets ämnesråd för teknik och naturvetenskap.

De är totalt 32 projekt som fått bidrag. Två mottagare, professorerna Lennart Persson och Mats Jansson, båda institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, får mer än 3 miljoner kronor totalt. Deras institution är en vinnare i årets utdelning med anslag på nära 16 miljoner kronor. Institutionen för fysik hävdar sig också väl, totalt har över 14 miljoner kronor fördelats till institutionen.

Hållbar utveckling
För forskning inom hållbar utveckling får universitetet drygt 17 miljoner kronor från Formas forskningsråd, som stödjer forskning inom miljö. Åtta forskare vid Umeå universitet får dela dessa pengar. En av forskarna, Carina Keskitalo, kulturgeografiska institutionen, får medel för en anställning som forskarassistent.