Miljoner till forskning om fågelinfluensa

Statens veterinärmedicinska Anstalt, SVA, får 2,5 miljoner kronor till en ny studie om fågelinfluensa. Pengarna kommer från forskningsrådet Formas.

Forskarna ska studera virusets biologiska beteende hos naturligt infekterade fåglar.

Hittills har många studier utförts på fåglar som smittats i laboratorier.

Den kommande forskningen tros därför kunna fylla i vissa kunskapsluckor.